Usluge

Porodična atmosfera pruža osećaj doma!DOM ZA STARE VILA PARK je ustanova socijalne i zdravstvene zaštite, osnovana sa ciljem da se zadovolje sve potrebe korisnika u trećem dobu. Pruža smeštaj u namenski projektovanoj vili sa hotelskim apartmanima, sa kupatilom kuhinjom. Za korisnike sa posebnim zdravstvenim potrebama i korisnike na palijativnoj nezi obezbeđeni su u, posebnom delu, bolnički apartmani, sa specijalizovanim krevetima i opremom.

Apartmanski smeštaj u namenski projektovanom objektu

Ako su Vaši roditelji ili rođaci samostalni ili im treba pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, uz stalnu brigu naših gerontodomaćica i organizovane dnevne aktivnosti od strane socijalnog radnika, uživaće u smeštaju hotelskog tipa:
U prostranim sobama sa kupatilom i kuhinjom.
U prostorijama za dnevni boravak i restoranu.
Ukusnoj hrani iz naše profesionalne kuhinje.
U prostranom dvorištu za dnevna uživanja u parku.
Objekat poseduje posebnu salu za fizikalnu terapiju, vežbe i rehabilitaciju korisnika.
A za sve korisnike doma za stara i odrasla lica vila park kojima je potreban visok stepen zdravstvene zaštite i nege obezbeđeni su posebni uslovi u pogledu smeštaja i osoblja. Moguć je smeštaj u bolničkim apartmanima uz stalno prisustvo naših medicinskih sestara i lekara.


U domu za stare vila park možete da se oslonite na kompletnu profesionalnu pomoć.
Obezbeđeno je organizovanje dnevnih aktivnosti, druženja, proslave rođendana kao i svakodnevne konsultacije sa socijalnim radnikom i andragogom.
19 stalno zaposlenih medicinskih sestara i negovateljica 24h vode računa o našim korisnicima.
Tri kuvarice u okviru profesionalno opremljene kuhinje trude se svakodnevno da našim korisnicima spreme ukusne obroke.
Dom raspolaže svom neophodnom opremom koja omogućava rad sa nepokretnim i otežano pokretnim licima: antidekubitalne dušeke, invalidska kolica, bolničke krevete sa pratećom opremom.
Ukoliko je našim korisnicima potreban prevoz do bolnice ili iz bolnice do Doma, Vila park ima svoj sanitetsko vozilo uz odgovarajuću pratnju.
Korisnicima čije porodice borave u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije, stojimo na raspolaganju pri nabavci lekova i medicinskog potrošnog materijala uz prethodni dogovor.
Ukoliko su Vam potrebne informacije oko sticanja Prava na tuđu negu i pomoć ili pravni savet u vezi sa postupkom za sticanje strateljstva, naš pravnik vam stoji na raspolaganju.

Medicinske uslugeUsluge socijalnog radnika

 • Individualni razgovori sa korisnicima i srodnicima
 • Pomoć i podrška prilikom adaptacije na smeštaj
 • Pružanje pomoći korisnicima u očuvanju i razvoju veština
 • Pomoć u ostvarivanju određenih prava i posredovanje kod drugih institucija (RFZO- prikupljanje dokumentacije i slanje zahteva za Tuđu negu i pomoć, Centrima za socijalni rad- slanje zahteva za postavljanje privremenog staratelja)
 • Učestvovanje u organizovanju slobodnih aktivnosti u skladu sa potrebama i interesovanjima

Usluge lekara opšte medicine

 • Fizikalni pregled
 • Ordiniranje terapije
 • Predlog za specijalističkim pregledima po potrebi
 • Kontrola i korekcija terapije

Usluge lekara specijalista

 • Pregled lekara više, različitih specijalnosti (internista, neuropsihijatar, fizijatar,…) uz pisanje lekarskog Izvestia, sprovođenje kontrolnih pregleda

Usluge fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Fizikalna terapija ( magnet, laser, ultrazvučna terapija, interferentne i dijadinamične struje,TENS)
 • Kineziterapija ( vežbe za povećanje obima pokreta, jačanja mišićne snage, vežde izdržljivosti, ravnoteže i koordinacije, obuka hoda sa pomagalima, radno-okupaciona terapija, grupne vežbe)

Medicinsko - tehničke intervencije

 • Merenje vitalnih funkcija ( telesna temperatura, respiracije, puls, arterijski krvni pritisak )
 • Nega pacijenta
 • Nameštanje bolesničke postelje, postavljanje noćne posude, umivanje bolesnika u postelji, kupanje bolesnika u postelji, pranje kose nepokretnom pacijentu u postelji, nega usne duplje, nega stopala, nega noktiju, sestrnske intervencije prevenciji dekubitusa ("rana od ležanja") –
 • Podela terapije
 • Peroralno ( ” na usta”), intramuskularno ("u mišić"), intravenski ("u venu")- u vidu injekcija ili infuzija
 • Inhalacija, primena kiseonika
 • Aplikacija leka u oko, uho, nos
 • Uzorkovanje biološkog materijala -venske krvi, mokraćem, stolice
 • Uzimanje brisa( ždrela, nosa, rana…)
 • Perifernog venskog katetera
 • Snimanje EKG -a
 • Sestrinske intervencije kod pacijenata sa traheostomom
 • Aspiracija sadržaja usne duplje i ždrela
 • Kateterizacijamokaćne bešike, nega stalnog katetera, odstranjivanje istog
 • Ishrana pacijenata sa nazogastričnom sondom
 • Zamena diska i kese na stomi (ileostoma, kolostoma, ureostoma)

Usluge prevoza

 • Prevoz sanitetom sa tehničarom u pratnji, na teritoriji grada.
 • Prevoz sanitetom sa lekarom u pratnji, na teritoriji grada.
 • Prevoz sanitetom van Novog Sada sa ekipom.

Vila Park je mnogo više od Doma za stare jer se kod nas sprovodi primarna zdravstvena zaštite. Zbrinjavamo i lečimo naše korisnike.
Uspešno se bavimo svim aspektima iz oblasti opšte medicine a po potrebi organizujemo i razne specijalističke pregledePaketi medicinskih usluga • davanja: infuzija; injekcija ( i.m, s.c, i.v- bolus)
 • plasiranje urinarnog katetera i zamena istog zamena kese ( kolostoma )
 • vakcinacija ( npr. vakcina protiv sezonskog gripa, AT zaštita)
 • EKG
 • merenje glikemije u slučaju pogoršanja opšteg stanja klistiranje
 • vađenje krvi
 • ispiranje ušiju
 • aspiracija

 • prevencija dekubita (primena antidekubitalnog dušeka, jastuka, đevreka)
 • lečenje dekubitalnih rana (svakodnevni pregledi, previjanje, okretanje u postelji)
 • podizanje u postelji, pokušaj vertikalizacije.
 • plasiranje i zamena urinarnog katetera uz ovaj paket postoji mogućnost doplate fizikalne Th ( masaža, vežbe disanja, kineziterapija) 3 puta nedeljno

 • inhalacije
 • aspiracije
 • primena O2 Th
 • infuzije (Aminofilin, Lemod – solu) u cilju lečenja osnovne bolest
 • EKG

 • predavanje zahteva za tuđu negu i pomoć
 • pregled psihologa sanitetski prevoz na dan javljanja komisiji za tuđu negu i pomoć
 • predavanja na temu demencije i drugih neuropsihijatrijskih poremećaja
 • uz ovaj paket postoji mogućnost doplate fizikalne Th ( masaža, vežbe disanja, kineziterapija 3 puta nedeljno )

 • stanja nakon preloma – lečenih operativno ili neoperativno
 • osobe sa invaliditetom – nakon amputacije ekstremiteta
 • Parkinson, uznapredovale forme demencije…
 • fizikalna th (masaža, vežbe disanja, podizanje u postelji)
 • kineziterapija
 • vertikalizacija 3 do 4 puta nedeljno
 • obuka u cilju sigurnijeg hoda – korišćenje ortopedskih pomagala…
 • korišćenje intenzivnog kreveta
 • plasiranje i zamena urinarnog katetera

 • usluga davanja injekcija, infuzija i insulina
 • EKG
 • plasiranje i zamena katetera
 • korišćenje AD dušeka
 • prevencija dekubita, previjanje
 • aspiracija
 • inhalacije
 • kiseonička terapija
 • fizikalna terapija 2-3 puta nedeljno
 • specijalistički pregledi
 • prevoz sanitetom na teritoriji Beograda

 • usluga davanja injekcija i infuzija
 • usluga davanja kiseoničke terapije
 • usluga korišćenja intenzivnog kreveta
 • usluga korišćenja antidekubitalnog dušeka
 • usluga previjanja bez materijala
 • usluga lepljenja flastera i davanja sirupa i kapi (megaksi, oramorf, viktanil)
 • usluga plasiranja i zamena katetera bez materijala
 • inhalacije
 • aspiracija sadržaja
 • EKG
 • aplikacija insulina
 • specijalistički pregledi
 • prevoz sanitetom na teritoriji Beograda

 • EKG
 • usluga davanja injekcija i insulina, infuzija
 • kiseonička terapija
 • merenje ŠUK-a
 • plasiranje i zamena katetera
 • davanje HTG-a
 • inhalacije
 • aspiracija